Dokumentit

tyyppihyväksyntäpäätökset - käytettävyyslausunnot- tuotetiedot - suoritustasoilmoitukset (DoP)

määräykset ja ohjeet - sertifikaatit - toimintapolitiikka

 

 

Tyyppihyväksyntäpäätös MSE PALO EI15/E30, EI30PDF logo

VTT-RTH-00090-10. Tällä tyyppihyväksyntäpäätöksellä todetaan EI15/E30 sekä EI30 avattavien palonsuojaikkunoiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman ikkunoille asettamat vaatimukset palonkestävyyden osalta, kun luokitus tehdään standardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.

Lähde: VTT Expert Services Oy

 

 

Tyyppihyväksyntäpäätös MEKA PALO EI30PDF logo

VTT-RTH-00109-14. Tällä tyyppihyväksyntäpäätöksellä todetaan EI30 kiinteiden palonsuojaikkunoiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman ikkunoille asettamat vaatimukset palonkestävyyden osalta, kun luokitus tehdään standardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.

Lähde: VTT Expert Services Oy

 

 

Tyyppihyväksyntäpäätös MEKS PALO E30, EI15/E30, EI15PDF logo

VTT-RTH-00055-12. Tällä tyyppihyväksyntäpäätöksellä todetaan E30, EI15/E30 sekä EI30 kiinteiden sisäpalonsuojaikkunoiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman ikkunoille asettamat vaatimukset palonkestävyyden osalta, kun luokitus tehdään standardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.

Lähde: VTT Expert Services Oy

 

 

Tyyppihyväksyntäpäätös MEKS PALO EI60PDF logo

VTT-RTH-00045-14. Tällä tyyppihyväksyntäpäätöksellä todetaan EI60 kiinteiden sisäpalonsuojaikkunoiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman ikkunoille asettamat vaatimukset palonkestävyyden osalta, kun luokitus tehdään standardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.

Lähde: VTT Expert Services Oy

 

 


 Alkuun

Käytettävyyslausunto MEKS RTG röntgenikkunoistaPDF logo

VTT-S-00855-15. Lausunnon mukaan laatujärjestelmän mukaisesti valmistettuja MEKS RTG -säteilysuojaikkunoita voidaan käyttää turvallisesti normaaleita lääketieteellisen röntgentutkimuksen laitteita sisältävien tilojen rakenteellisen säteilysuojauksen osana.

Lähde: VTT Expert Services Oy

 

 


 Alkuun

PDF logo

MSEA PALO tuotekortti

Tämä opas esittelee perustiedot Hatrick avattavasta ulkoseinän paloikkunasta MSEA PALO.

 

 

 

PDF logo

MEKA PALO EI30 tuotekortti

Tämä opas esittelee perustiedot Hatrick kiinteästä ulkoseinän paloikkunasta MEKA PALO EI30.

 

 

 

PDF logo

Hatrick MEKS-opas

Tämä opas esittelee perustiedot kaikista Hatrick Oy:n valmistamista sisäikkunoista. Sisäikkunavalikoimaan kuuluu törmäyskuorman kestävät ikkunat, ääneneristysikkunat, palonsuojaikkunat sekä röntgensäteilyä estävät ikkunat.

Lähde: Hatrick Oy

 

 


 Alkuun

PDF logo

Suoritustasoilmoitus MEK (DoP)

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus MEK-ikkunoista.

Lähde: Hatrick Oy

 

 

 

PDF logo

Suoritustasoilmoitus MEKA AT (DoP)

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus MEKA AT-ikkunoista.

Lähde: Hatrick Oy

 

 

 

PDF logo

Suoritustasoilmoitus MEKS (DoP)

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus MEKS-ikkunoista.

Lähde: Hatrick Oy

 

 


 Alkuun

 

E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeetPDF logo

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 §:n nojalla rakentamisessa sovellettaviksi seuraavat määräykset ja ohjeet rakennusten paloturvallisuudesta.

Lähde: Ympäristöministeriö

 

 


PDF logoF2 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 §:n nojalla rakentamisessa sovellettaviksi seuraavat määräykset ja ohjeet rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Lähde: Ympäristöministeriö

 

 


PDF logoST 1.10 Säteilylähteiden käyttötilojen suunnittelu

Tässä ohjeessa esitetään vaatimuksia säteilylähteiden käyttötilojen ja näitä tiloja ympäröivien
tilojen säteilysuojusten ja säteilyturvallisuusjärjestelyjen suunnittelua varten. Tilojen suunnittelussa on huomioitava erikseen myös turvajärjestelyt.

Lähde: STUK

 


 

Alkuun


PDF logoISO 9001 sertifikaatti

Tämä sertifikaatti todistaa, että Hatrick Oy:n noudattaa toiminnassaan ja tuotannossaan ISO 9001 laatustandardia. Toiminta ja tuotanto auditoidaan vuosittain sisäisesti sekä ulkoisesti, järjestelmän edellyttämällä tavalla.

Lähde: VTT Expert Services Oy

 

 


PDF logoISO 14001 sertifikaatti

Tämä sertifikaatti todistaa, että Hatrick Oy:n noudattaa toiminnassaan ja tuotannossaan ISO 14001 ympäristöstandardia. Toiminta ja tuotanto auditoidaan vuosittain sisäisesti sekä ulkoisesti, järjestelmän edellyttämällä tavalla.

Lähde: VTT Expert Services Oy

 


 

Alkuun


PDF logo

Toimintapolitiikka

Hatrick Oy:n johdon määrittelemä toimintapolitiikka.

Lähde: Hatrick Oy