Slide

MEKS Ääni – Äänieristetyt ikkunat

Äänieristetyt ikkunat (Rw 37 dB - Rw 49 dB)

MEKS ÄÄNI – Äänieristettyjen ikkunoiden avulla voidaan tehokkaasti äänieristää erilaisia sisätiloja, esimerkiksi neuvotteluhuoneet, luokkahuoneet tai potilashuoneet. Valmistamme äänieristettyjä ikkunoita aina 54 dB (Rw) asti.


Lataa tuotekortti

Lataa MEKS SP tuotekortti

MEKS BIM Revit suunnittelukuvat

MEKS BIM Archicad suunnittelukuvat


Äänieristettyjen ikkunoiden käyttökohteet

Valmistamiemme äänieristettyjen ikkunat soveltuvat sairaaloihin, kouluihin, päiväkoteihin ja palvelukoteihin. Pienimmillä äänieristysratkaisuilla luodaan äänieristys toimiston ja käytävän välille. Erikoistuotteilla toteutetaan tilaratkaisuja, joilla varmistetaan äänieristys myös ehdotonta luottamuksellisuutta edellyttäviin tiloihin.

Äänieristettyjen ikkunoiden ominaisuudet

Äänieritetyt ikkunoiden karmit valmistetaan erikoislaatuluokan massiivimännystä jiiriliitoksin. Pintakäsittely on saatavissa peittomaalattuna tai kuultovärjättynä ja lakattuna.

Ikkunat on saatavana myös MEKS SP mallina, jolloin tuotteen sisään integroidaan sälekaihtimet. Tällöin ne soveltuvat hyvin moniin julkisiin rakennuksiin hygieenisyyden ja äänieristävyyden ansiosta.

Ota yhteyttä:

Ota meihin yhteyttä, niin räätälöidään kohteellesi sopiva äänieristetty ikkuna. 

  Määräykset ja ohjeet

  Suomen Standardisointiliiton ääneneristyksen ja melutason määrittävä standardi SFS 5907 jakaa rakennukset neljään akustiseen luokkaan (A,B,C ja D). Luokat A ja B ovat akustiikaltaan tavanomaista parempia. C-luokka vastaa minimitasoa ja D-luokka on tarkoitettu vain vanhoja rakennuksia varten. SFS 5907 ei ole rakennusmääräys, vaan dokumentti, joka voidaan liittää sopimusasiakirjoihin, joilla rakentaja on vastuussa siitä, että sovittu luokitustaso saavutetaan. Uusi luokittelu perustuu siihen, että ennen rakennuksen luovutusta osa tiloista mitataan satunnaisotannalla, jolloin saadaan varmuus ääneneristysluokasta. Standardiluokitusta saa käyttää vain jos se on mittaamalla todettu. Nykysin äänieristystä ei vaadita mitattavaksi.

  Äänieristetyt ikkunat ja Ilmaääneneristysluku Rw tai R´w

  Kahden huoneen tai muun tilan ilmaääneneristävyyttä kuvaa luku, joka saadaan vertaamalla taajuuskaistoittain mitattua ilmaääneneristävyyttä standardoituun vertailukäyrään. Ilmaääneneristyslukua merkitään Rw (dB), kun kyseessä on eristävän rakenteen laboratoriomittaus ja R´w (dB) kun kyseessä on mittaus paikanpäällä rakennuksessa. Väliseinäikkunoille ei yleisiä ääniluokka – arvoja ole määritelty. Ääneneristävyys perustuu lasitoimittajana antamaan lasin Rw – arvoon.

  Pienimmät sallitut ilmaääneneristysluvun Rw (dB) arvot SFS 5907 mukaan.

  A B C D Tuote-ehdotus A/B/C/D
  Yhden hengen toimistohuoneiden välillä 44 40 35 35 ÄÄNI 47 / ÄÄNI 40 / ÄÄNI 37 / ÄÄNI 37
  Yhden hengen toimistohuoneesta käytävälle 34 30 25 25 TURVA 10,4 / ÄÄNI 32 / ÄÄNI 32 / ÄÄNI 32
  Asiakashuone, neuvotteluhuone, johdon huoneet 48 44 40 40 ÄÄNI 49 / ÄÄNI 47 / ÄÄNI 40 / ÄÄNI 40
  Ehdotonta luottamuksellisuutta edellyttävät tilat 60 55 52 48 ERIKOISTUOTE / ERIKOISTUOTE / SP ÄÄNI 52 / ÄÄNI 49