Slide

MEKS RTG – Säteilysuojaikkunat

MEKS RTG – röntgenikkunat suojaavat röntgensäteiltä. Niitä käytetään sairaaloissa, eläinlääkäreissä sekä muissa paikoissa, joissa suojautuminen röntgensäteiltä on tarpeen. Tuotteessa oleva lasi sisältää lyijyoksidia, joka estää röntgensäteilyä tehokkaasti. Säteilysuojaus on myös otettu karmissa huomioon erillisen lyijykatkon avulla. MEKS RTG:n kelpoisuus säteilysuojaukseen on osoitettu VTT:n käytettävyyslausunnolla. Saatavilla myös MEKS SP mallina.

Lataa tuotekortti

Lataa MEKS SP tuotekortti

Käytettävyyslausunto MEKS RTG röntgenikkunoista

MEKS BIM Revit suunnittelukuvat

MEKS BIM Archicad suunnittelukuvat

 

 

Määräykset ja ohjeet

Säteilylähteitä sisältävien tilojen on noudatettava säteilylakia- ja asetusta. Säteilytilat ja suojaustoimenpiteet vaativat lähes aina erityissuunnittelua. Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut säteilyä sisältävien tilojen käyttöä ja suunnittelua koskevat lain velvoittavat ohjeet ST-ohjeet (ST 1.10/14.7.2011).

Säteilysuojauksen tasalaatuisuuteen ja suojusmateriaalin soveltuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. Rakennusten välipohjat rakennetaan usein betonilaatoista, jotka ovat profiloituja tai joissa on onteloita. Tällöin betonin paksuus ei kaikissa kohdissa ole yhtä suuri kuin suojuksen nimellinen paksuus. Rakenteen säteilysuojausta on siksi lisättävä, jotta se olisi kaikissa kohdissa riittävä. Myös tarkkailuikkunat on suojattava asianmukaisesti röntgensäteiltä. Lasin ja karmin on täytettävä tilalle asetetut lyijyvastaavuusarvot. Suojuksiin käytettävät lyijylevyt on yhdistettävä toisiinsa vetämällä levyt limittäin päällekkäin.

Lisätietoa:
Säteilylähteiden käyttötilojen suunnittelu, STUK