Slide

MSEA Palo – Paloikkunat

MSEA Palo on avattava ulkoseinään soveltuva paloikkuna

MSEA Palo soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa ikkunan tulee kestää tulta, ja ikkunan täytyy olla myös avattavissa. MSEA Palo on sisään avattava 2-puitteinen kolmilasinen palonsuojaikkuna. Karmin ulkoverhous on alumiinia.

MSEA Palo on rakennettu erikoislaatuluokan männystä ja se on tyyppihyväksytty paloluokissa E30, EI15/E30 sekä EI30.


Lataa tuotekortti


Palonsuojaikkunan käyttö

Ulkopaloikkunoita vaaditaan esimerkiksi tilanteissa, joissa viereinen rakennus sijaitsee alle kahdeksan metrin etäisyydellä ikkunallisesta seinästä tai ikkunat rajoittuvat poistumistienä käytettävään luhtikäytävään, ja niiden alareuna on alle 1400mm korkeudella käytävän lattiasta.

Käytettävän ikkunan on oltava palonsuojaikkuna myös silloin, kun rakennuksen ulkovaipan sisänurkassa on osastoraja, ja nurkassa sijaitsevat ikkunat ovat alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan.

Ulkopaloikkunan vaatimukset

Valmistamamme lasirakenteet täyttävät tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osilta Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 vaatimukset sekä eurooppalaisen luokitusstandardin SFSEN 13501-2 mukaiset EI30, EI15 ja E30 luokkien palovaatimukset. Sisäpuitteen lasirakenne täyttää myös Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Ota yhteyttä, vastamme kysymyksiisi ja autamme valitsemaan oikeat paloikkunat.

Tekniset tiedot

Rakenne

Puuosat erikoislaatuluokan (E) mäntyä
Karmin ulkoverhous ja ulkopuite alumiinia
Karmisyvyydet 131, 173 ja 220mm
Kolminkertainen tiivistys, sisäpuitteessa lisäksi 2 palotiivistettä
Tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä

Lasitus

Ulkopuitteessa tasolasi
Sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslasielementti, elementissä palolasi, selektiivilasit, TGI-välilista ja argon-kaasu

Värit

Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y
Ulkopuolen alumiiniprofiilit valkoinen RAL 9010
Puuosat myös kuultoväreinä ja lakattuina
Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla

Mitat

Minimikoko 290 x 290 m
Tyyppihyväksynnän sallima maksimikoko 2390 x 2390 mm (pinta-ala max 2,84m2, E30 2,37m2). Mikäli tyyppihyväksynnän sallima koko ylittyy, suosittelemme kohteeseen kiinteitä palonsuojaikkunoita

Ominaisuudet

U-arvo 0,77-1,0 W/m2K
Ääneneristävyys Rw 43 dB, Rw+C 41 dB ja Rw+Ctr 36 dB
Valmistetaan vain A-mallina

Huom! Palonsuojaikkunaan ei ole saatavissa lisävarustelua kuten sälekaihtimet, venttiilit, aukipitolaitteet tms.

Määräykset ja ohjeet

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1, rakennusten paloturvallisuus, on määrätty seuraavaa.

”Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tai muutoin on erikseen säädetty tai määrätty. Paloturvallisuuden kannalta tämä erityisesti tarkoittaa, että

 • rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan;
 • palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua;
 • palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa;
 • rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin;
 • pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.”

Ikkunat osana osastointia

”Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan.”

”Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta.”

 • Palo-osastoinnilla tarkoitetaan palolta suojaavia rakenteita, joilla estetään palon leviämistä rakennuksessa. Osastoivia rakenteita käytetään palomääräysten mukaisesti jakamaan rakennus pienempiin paloalueisiin. Osastointi on osa rakennuksen passiivista palonsuojausta
 • Osastoivassa rakennusosassa oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta (E1 18s) luokkavaatimustaulukko
 • Palokestävyysaika tarkoittaa sitä aikaa kuinka kauan kyseinen ikkuna kykenee pitämään eristävyyden ja tiiveyden tulipalon sattuessa. Esim. EI60 tarkoittaa 60 minuutin suoja-aikaa.

Tiiveys ja eristävyys

 • Ikkunan käyttäytymistä palossa kuvataan merkinnällä EI (tiiviys ja eristävyys) tai E (tiiviys). Tiiviydellä E tarkoitetaan sitä, että liekit tai kuumat palokaasut eivät pääse tunkeutumaan palamattomalle puolelle. Eristävyydellä I tarkoitetaan sitä, että tutkittavan materiaalin palamattomalla puolella pinnan keskilämpötila ei saa nousta materiaalille asetettua vaadittavaa rajalämpötilaa korkeammaksi tietyn ajan kuluessa. Merkinnän jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina.
 • Jos pelkästään tiiviysvaatimuksen täyttävän osan pinta-ala on suurempi kuin 0,1 m2 edellytetään tilanteen vaatimaa suojaetäisyyttä uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin. Esimerkiksi alle 2m2:n suuruisten E-luokan rakenteiden suojaetäisyys uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin on 1,5 m.
 • Palonsuojaikkunoiden on täytettävä tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osalta Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 vaatimukset sekä eurooppalaisen luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaiset EI60, EI30, EI15 ja E30 luokkien palovaatimukset.