Slide

MEKS Ääni – Äänieristetyt ikkunat

MEKS ÄÄNI – tuotteiden avulla voidaan tehokkaasti äänieristää erilaisia sisätiloja, esimerkiksi neuvotteluhuoneet, luokkahuoneet tai potilashuoneet. Tarjoamme ääneneristystuotteita aina 54 dB (Rw) asti.

Saatavina myös MEKS SP mallina, jolloin tuotteen sisään voidaan integroida sälekaihtimet. Tällöin saadaan rakennettua ehdotonta luottamuksellisuutta vaativia tilaratkaisuja.

Lataa tuotekortti

Lataa MEKS SP tuotekortti

MEKS BIM Revit suunnittelukuvat

MEKS BIM Archicad suunnittelukuvat

Määräykset ja ohjeet

Suomen Standardisointiliiton ääneneristyksen ja melutason määrittävä standardi SFS 5907 jakaa rakennukset neljään akustiseen luokkaan (A,B,C ja D). Luokat A ja B ovat akustiikaltaan tavanomaista parempia. C-luokka vastaa minimitasoa ja D-luokka on tarkoitettu vain vanhoja rakennuksia varten. SFS 5907 ei ole rakennusmääräys, vaan dokumentti, joka voidaan liittää sopimusasiakirjoihin, joilla rakentaja on vastuussa siitä, että sovittu luokitustaso saavutetaan. Uusi luokittelu perustuu siihen, että ennen rakennuksen luovutusta osa tiloista mitataan satunnaisotannalla, jolloin saadaan varmuus ääneneristysluokasta. Standardiluokitusta saa käyttää vain jos se on mittaamalla todettu. Nykysin äänieristystä ei vaadita mitattavaksi.

Äänieristys Ilmaääneneristysluku Rw tai R´w

Kahden huoneen tai muun tilan ilmaääneneristävyyttä kuvaa luku, joka saadaan vertaamalla taajuuskaistoittain mitattua ilmaääneneristävyyttä standardoituun vertailukäyrään. Ilmaääneneristyslukua merkitään Rw (dB), kun kyseessä on eristävän rakenteen laboratoriomittaus ja R´w (dB) kun kyseessä on mittaus paikanpäällä rakennuksessa. Väliseinäikkunoille ei yleisiä ääniluokka – arvoja ole määritelty. Ääneneristävyys perustuu lasitoimittajana antamaan lasin Rw – arvoon.

Pienimmät sallitut ilmaääneneristysluvun Rw (dB) arvot SFS 5907 mukaan.

A B C D Tuote-ehdotus A/B/C/D
Yhden hengen toimistohuoneiden välillä 44 40 35 35 ÄÄNI 47 / ÄÄNI 40 / ÄÄNI 37 / ÄÄNI 37
Yhden hengen toimistohuoneesta käytävälle 34 30 25 25 TURVA 10,4 / ÄÄNI 32 / ÄÄNI 32 / ÄÄNI 32
Asiakashuone, neuvotteluhuone, johdon huoneet 48 44 40 40 ÄÄNI 49 / ÄÄNI 47 / ÄÄNI 40 / ÄÄNI 40
Ehdotonta luottamuksellisuutta edellyttävät tilat 60 55 52 48 ERIKOISTUOTE / ERIKOISTUOTE / SP ÄÄNI 52 / ÄÄNI 49