B paloikkuna MEKA

B paloikkuna MEKA

MEKA PALO

Palonsuojaikkunan käyttöä vaaditaan esimerkiksi tilanteissa, joissa viereinen rakennus sijaitsee alle kahdeksan metrin etäisyydellä ikkunallisesta seinästä tai ikkunat rajoittuvat poistumistienä käytettävään luhtikäytävään, ja niiden alareuna on alle 1400mm korkeudella käytävän lattiasta. Käytettävän ikkunan on oltava palonsuojaikkuna myös silloin, kun rakennuksen ulkovaipan sisänurkassa on osastoraja, ja nurkassa sijaitsevat ikkunat ovat alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan.

Hatrick valmistaa ulkoseinään soveltuvia kiinteitä tyyppihyväksyttyjä palonsuojaikkunoita paloluokassa EI30.

Lasirakenteet täyttävät tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osilta Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 vaatimukset sekä eurooppalaisen luokitusstandardin SFSEN 13501-2 mukaiset EI30, EI15 ja E30 luokkien palovaatimukset. Sisäpuolen lasirakenne täyttää myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2 vaatimukset rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

 

Määräykset ja ohjeet

Tekniset tiedot